THÔNG TIN

Toà GS2

  • Bàn giao tháng 6/2022
  • Hỗ trợ lãi suất đến tháng 30/09/2022

Toà GS3

  • Bàn giao tháng 7/2022
  • Hỗ trợ lãi suất đến 30/10/2022
nhận bảng giá